Laboratory of

Algorithm Design and Programming Systems

Institute of Computing Science, Poznań University of Technology

Grants

2022

 • Grant NCN 2019/35/B/ST6/03074, 2019-2022
  Eksploracja cech i modelowanie struktury kwadrupleksów

2020

 • Grant NCN 2016/23/B/ST6/03931, 2017-2020
  RNApolis - methods and algorithms to model and analyze the RNA structure

2018

 • Grant NCN 2016/23/N/ST6/03779, 2017-2018
  Development of bioinformatics models to analyze 3D RNA structures in torsion angle space

2017

2016

 • Grant NCN 2012/05/B/ST6/03026, 2013-2016
  Computing science models and methods in cell biology
 • Project founded by Roche, 2016
  Parallelization of Supply Chain Monte Carlo Simulation on CUDA platform

2015

 • Project for Alliance Technology Polska sp. z o.o. founded from Innovative Economy Programme, 2015
  Planning of Ad Exposition in TV Advertising

2014

 • Grant NCN N N519 643340, 2011-2014
  Algorithms for new applications of scheduling theory in production and computing systems
 • Grant PHC Polonium 28935RA, 2013-2014
  Metaheuristics for practical applications

2013

 • Grant NCN 2011/01/N/ST/06794, 2011-2013
  Kompletność zdarzeniowa przypadków użycia
 • Grant NCN DEC-2011/01/B/ST6/07021, 2011-2013
  Wysoko wydajne obliczenia dla sekwencjonowania DNA nowej generacji

2012

 • Project founded by QASpark Sp. z o.o, 2012
  Analysis of Random Number Generator for Lottery Games

2011

 • Projekt LG2/2011, 2011
  Optymalizacja ruchu pojazdów na drogach dojazdowych wokół zakładu VW Poznań - badania symulacyjne
 • Grant POIG.02.02-30-009/09, 2010-2011
  Rozwój Infrastruktury Europejskiego Centrum Bioinformatyki i Genomiki
 • Grant POIG.01.03.01-00-132/08, 2010-2011
  Opracowanie indeksu gatunkowego i optymalizacja technologii produkcji wybranych roślin energetycznych
 • Grant MNiSW No. N N519 314635, 2008-2011
  Pierwszorzędowa i przestrzenna struktura kwasów nukleinowych i białek - analiza i algorytmy

2010

 • Grant FNP Ventures/2008-1/3, 2008-2010
  Szacowanie rozmiaru oprogramowania we wstępnych fazach projektów informatycznych
 • Grant N N519 1889 33, 2007-2010
  Nowe problemy szeregowania zadań – analiza złożoności, algorytmizacja

2009

 • Grant FP6 Project BIOPTRAIN, 2005-2009
  Bioinformatics Optimisation Training

2008

PREVIOUS: Research NEXT: Seminars
TOP